کلیه شیوه های کسب منابع و افزایش تولید در عصرپادشاهان

  • ارتقا منابع و معادن و مزرعه در بازی
  • ارتقا فاز های تکمیلی
  • ارتقا آسیاب در مزرعه - کارخانه چوب بری در معدن چوب بری - آجرپزی در معدن سنگ و کارخانه ذوب آهن در معدن آهن
  • فعال کردن قابلیت ویژه افزایش منابع به میزان 20 یا 40 درصد در تمامی شهر ها
  • خرید منابع ( آهن و چوب و گندم و سنگ ) هر 24 ساعت یکبار
  • غارت سایر بازیکن ها و فارم ها و بدست آوردن و غارت منابع آنها
  • تجارت و تبادل منابع بین بازیکن ها در بازار
  • تعدیل و توزیع منابع بین شهر های خود
  • تسخیر آبادی ها و ارسال نیروهای متخصص به آنجا جهت افزایش تولید

 

به نظرم کلیه روش های کسب منابع بیشتر و افزایش تولید را بالا گفتم و اگر روش دیگری هست ممنون میشم بگین تا به این لیست اضافه کنمآفرین

 

ثبت نام در بازی ایرانی آنلاین عصر پادشاهان

/ 0 نظر / 5 بازدید