اتمام سه سرور در شهریور 1394

سرورها

داشتم مدت زمان سرور ها و زمان پایان سرور های فعال رو بررسی می کردم که دیدم سه تا سرور های فعال در برج 6 ( شهریور ماه ) به پایان خواهند رسید.

این سرورها به ترتیب w7 و w9 و w4 هستند.

با این شرایط باید اواخر این ماه و اوایل ماه جدید شاهد راه اندازی سرورهای جدید بازی عصر پادشاهان باشیم.

/ 0 نظر / 45 بازدید